Gezamenlijk initiatief

Ontwikkeldoor, voor onderwijsondersteuners in Den Haag, is een gezamenlijk initiatief van de  schoolbesturen in Den Haag, de Pabo’s van Inholland en de Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan en de Gemeente Den Haag. Het vormt een belangrijk onderdeel van de Haagse Educatieve Agenda 2022 – 2026 en van de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs binnen de Gemeente Den Haag.

Een duurzaam aanbod

Het doel is een duurzaam aanbod te ontwikkelen voor onderwijsondersteuners rekening houdend met hun wensen en mogelijkheden. Empowerment bieden voor deze ontzettend belangrijke groep en tegelijk kansen bieden voor professionalisering en opleiding.

We ondersteunen leraren in en om de klas door de inzet van andere, goed opgeleide professionals. Hierdoor ervaren scholen minder druk van het lerarentekort. (HEA 2022-2026)

Interesse in Ontwikkeldoor? Laat het ons weten!

Interesse

© OntwikkeldoorinDenHaag.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring