Ken jij een onderwijsondersteuner die zich verder wil ontwikkelen?

Het lerarentekort in het basisonderwijs in Den Haag is groot, veel kinderen hebben geen vaste leraar of krijgen les van een leraar die (nog) niet bevoegd is om voor de klas te staan. Als leidinggevende is deze situatie ongetwijfeld heel herkenbaar. Onderwijsondersteuners zijn met hun kennis en expertise van grote meerwaarde in de scholen, dat staat vast.

Subsidieregeling

Meer weten over de subsidieregeling voor onderwijsondersteuners van de Gemeente Den Haag?

Klik hier

Speciaal voor deze groep hebben we een traject ontwikkeld waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen en professionaliseren. Denk hierbij aan het verder verdiepen of verbreden op het gebied van onderwijsondersteunende taken of wellicht een stap verder door bevoegd leraar te worden.

Daar is ‘Ontwikkeldoor. Voor onderwijsondersteuners in Den Haag’ voor ontwikkeld.

Ontwikkeldoor in het kort

Met het modulaire opleidingstraject Ontwikkeldoor sluiten we zoveel mogelijk aan bij de ambities en mogelijkheden van de deelnemers. In Blok 1 (september – december of februari – juni) volgen onderwijsondersteuners een (oriëntatie)module waarin ze meer inzicht krijgen in de eigen kwaliteiten en niveau, ambities, loopbaanmogelijkheden en ontwikkelbehoefte. Ook volgen zijn modules over didactiek van rekenen en taal. Daarnaast worden ze gekoppeld aan een coach die hen bezoekt op de werkvloer.

Hierna volgen, in Blok 2, modules die bijdragen aan de professionalisering op inhoudelijk, pedagogisch en/of didactisch gebied. Zo staan onderwijsondersteuners nog vakbekwamer in of voor de klas. Mocht tijdens Blok 1 blijken dat de onderwijsondersteuner de ambitie, motivatie en mogelijkheden heeft om in te stromen in een (deeltijd) Pabo of Ad PEP of een MBO-4 traject, dan zal dit begeleid worden.

Dit is ook een keuze die na de modules van Blok 2 gemaakt kan worden. Goed om te weten is dat er in Blok 2, naast de verbredende en verdiepende keuzemodules, ook een module persoonlijk leiderschap wordt aangeboden. Bij deze module is er veel aandacht voor soft skills, leren van en met collega’s, en het integreren van alles dat geleerd wordt.

Alles om de gelegenheid te bieden voor verdere ontwikkeling.

Wat vraagt het van de schoolleider?

Het is belangrijk voor het slagen van het traject voor de deelnemers dat deze voldoende wordt gefaciliteerd (in tijd en ruimte). De Gemeente Den Haag ondersteunt hierin.

Daarnaast draagt voldoende ondersteuning en begeleiding bij aan een succesvoller traject voor de deelnemer. Waardering voor stappen die worden gezet en erkenning voor de belangrijke rol die ze spelen, kan ze net dat zetje geven om door te zetten.

Informatiebijeenkomsten of neem contact op

Wil je meer weten wat deelname aan Ontwikkeldoor betekent voor de onderwijsondersteuners? En welke mogelijkheden er zijn? Je bent, ook als leidinggevende en/of hr-professional, meer dan welkom op de digitale informatiebijeenkomsten. In een uur vertellen we je meer over de inhoud van het traject en alle mogelijkheden. Natuurlijk is dit ook een moment om vragen te stellen. Aanmelden voor een van de online  informatiebijeenkomsten kan weer in het najaar van 2023

Je kunt ook direct contact met ons opnemen met vragen.

Deelnemen aan Ontwikkeldoor? Laat het ons weten!

Aanmelden

© OntwikkeldoorinDenHaag.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring