Subsidieregeling

Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 tot en met 2025 is een subsidieregeling opgesteld om zoveel mogelijk onderwijsondersteuners een kans te geven zich te laten ontwikkelen door scholen/besturen financieel te ondersteunen. Deze subsidies zijn aan te vragen door de besturen.

Een onderwijsondersteuner is binnen de regeling iemand die onder de verantwoordelijkheid van een leraar ondersteuning aan de leraar biedt of leerlingen begeleidt op een school voor primair onderwijs in Den Haag.

Hieronder is een korte opsomming te lezen van de regeling, zie bijlage voor meer informatie:

 • Aan te vragen per kalenderjaar 2023 (t/m 31 oktober), 2024 en 2025;
 • regeling is vanaf 1 juni opgenomen in en aan te vragen via het Onderwijsloket;
 • regeling is voor onderwijsondersteuners werkzaam binnen de gemeente Den Haag;
 • voor onderwijsondersteuners kan het volgende worden aangevraagd
  • deelname aan Blok 1 Ontwikkeldoor (‘oriëntatie’): €1350,-
  • deelname aan Blok 2 Ontwikkeldoor (‘vervolg’): €2000,-
  • deelname aan EVC-traject: €1350,-
  • volgen van de opleiding Ad PEP: €5000,- (maximaal tweemaal aan te vragen per onderwijsondersteuner)
  • volgen van een opleiding aan de pabo: €5000,- (maximaal tweemaal aan te vragen per onderwijsondersteuner)
 • middelen kunnen worden gebruikt voor het faciliteren van onderwijsondersteuners om deel te nemen aan bovenstaande trajecten.

Deelnemen aan Ontwikkeldoor? Laat het ons weten!

Aanmelden

© OntwikkeldoorinDenHaag.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring