Ontwikkeldoor Blok 2

Hier verschijnt zo snel mogelijk meer informatie over de modules uit Blok 2 van Ontwikkeldoor.

Inhoud Blok 2

Met jouw ontwikkeladvies in de hand maak je een keuze van hoe je Blok 2 gaat invullen. Er zijn twee opties:

 1. Je vervolgt Ontwikkeldoor a.h.v. een aantal modules ( de module ‘persoonlijk leiderschap’ wordt standaard aangeboden)
 2. Je kiest een ander traject zoals mbo-4, Ad PEP of Pabo

De precieze invulling van het blok volgt hier op een later tijdstip, ook tijdens de bijeenkomsten van Blok 1 zullen we je op de hoogte houden.

Mogelijke keuzemodules

De modules zijn nog volop in ontwikkeling. Doel is om een aantal verdiepende en verbredende modules aan te bieden die mogelijk ook vrijstelling bieden voor vervolgopleidingen.

Hieronder kun je een aantal voorbeelden bekijken van modules die mogelijk aangeboden gaan worden om een eerste idee te krijgen.

 • Ontwikkelingspsychologie
 • Groepsdynamica
 • Instructie geven en differentiatie
 • Feedback verkrijgen
 • Aardrijkskunde
 • Omgaan met ouders
 • Taaldidactiek
 • Eigen vaardigheid rekenen
 • Enzovoorts…

Deelnemen aan een informatiebijeenkomst? Meld je aan!

Aanmelden

© OntwikkeldoorinDenHaag.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring